ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 2023-2024
.
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ 2023-2024
.
Η τηλεδιάσκεψη του προγράμματος DataVaults!

Συνεχίζονται εντατικά οι διεργασίες που αφορούν τα ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετέχει ο Ολυμπιακός. Προσαρμοσμένοι στα δεδομένα που έχουν προκύψει από την πανδημία του COVID-19, οι συνεργαζόμενοι φορείς του Horizon 2020 προγράμματος με την ονομασία Datavaults πραγματοποίησαν την δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση μέσω διαδικτύου.

Η τηλεδιάσκεψη που έλαβε χώρα το διήμερο 6-7 Μαϊου αφορούσε τις μέχρι τώρα εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος για την υλοποίηση μιας ασφαλούς πλατφόρμας διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Οι παρουσιάσεις σχετίζονταν τόσο με τις τεχνικές απαιτούμενες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και την δημιουργία της πλατφόρμας καθώς επίσης και με θέματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας, επικοινωνίας και στρατηγικών μάρκετινγκ για την μεγαλύτερη διάδοση του προγράμματος.

Το τελευταίο μέρος της συζήτησης κινήθηκε γύρω από πρακτικά ζητήματα που αφορούν την καλύτερη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων και τον προγραμματισμό των διεργασιών για τους επόμενους τέσσερις μήνες.

Η πρωτοβουλία «Datavaults» δείχνει το ξεχωριστό ενδιαφέρον του συλλόγου και για νέες δράσεις διαφορετικού τύπου, γύρω από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του. Πέρα από τα προγράμματα Erasmus+ και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο, ο νέος κύκλος Horizon (2021-2027) δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου.